Optisk princip för cykel baklyktor

- May 09, 2017 -

Tvärsnittet är prisman av isosceles rät vinklad triangel som kallas full reflexionsprisma.


Den rätvinkliga triangeln ABC representerar ett tvärsnitt av en helt reflekterande prisma, dess två rätvinkliga kanter AB och BC betecknar två av prismat på varandra vinkelrätt i sidled.


Om ljuset projiceras vertikalt på AB-planet, kommer det att injiceras i prismen i originalriktningen, sköt till AC-ytan, på grund av 45 ° -vinkeln som är större än ljuset från glasinsprutningen i luften , Kommer ljuset att ske på AC-planets fulla reflektion, längs BC-riktningen för att skjuta från prismen. Om ljuset är vinkelrätt mot växelplanet och efter att prisman injiceras i originalriktningen kommer total reflektion på AC, BC två ytor att uppträda och slutligen längs motsatsens riktning, motsatta riktningar från växelplanet till Skjut livet i många delar av denna princip, såsom cykel baklyktor, använd denna princip.

  • Eagle 700 Super Bright USB uppladdningsbar LED Bright Cike Headlight för Cykling
  • MJ-898 Cykelhjälmar med inbyggda lampor, LED-strålkastare och bakljus
  • MJ-819 röda bakhjulstrålkastare för cykelsäkerhet
  • MS-622 Extra Bikelights, LED-strålkastare och bakljus
  • MS-622 Clip On USB-uppladdningsbart LED-cykelsäkerhetsljus Set för Urban Cykling på natten
  • MJ-886 uppladdningsbar LED-strålkastare, 550 lumen strålkastarlampa

Relaterade produkter